Игра Jeep

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИГРА НА JEEP “Скочи колкото Кристиано Роналдо”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИГРА НА JEEP

„СКОЧИ КОЛКОТО КРИСТИАНО РОНАЛДО”

Настоящите Общи условия на рекламната игра на „Витоша Ауто” ЕООД, която игра има за цел на популяризира марката Jeep като покаже нейната обща достъпност давайки  възможност на потенциалните участници да приемат предизвикателството на височината от 2.65 метра, до която се очаква да скочат.

1. Играта ще се провежда в периода от 06.03.2020 г. до 31.05.2020 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на играта, публикувайки информиращо съобщение на адреса на играта: играта: www.Vauto.bg;.

2. Целта, която трябва да се постигне в играта, е участващият да скочи 2.65 м и да удари с глава центъра на поставената топка, като направи не повече от два опита.

3.1. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което преди започване на своето участие следва да се регистрира чрез нарочна Декларация за съгласие и информираност, предоставяна за попълване от бъдещия участник на мястото на провеждане на играта.

3.2. Правото на участие е еднократно за целия период на играта.

3.3. Всеки опит за достигане на целта от участника се записва и се съхранява от организатора съгласно неговата Политика за защита на физическите лица при обработване на техните данни.

 

4.1. Наградата за достигане на целта е 500 лева, която се предоставя еднократно в рамките на деня, чрез електронен жребий, изтеглен между 20 и 21 часа на мястото на провеждане на играта.

4.2. Името на спечелилия наградата участник и видео с неговия успешен опит се обявяват на страницата на Организатора Facebook: vitoshaauto.bg

4.3. Реалното получаване на наградата се осъществява на касата на „Витоша Ауто“ на адрес: бул. Цариградско шосе No 166, София, в работни дни от понеделник до петък от 10:00 до 19:00ч. след удостоверяване на самоличност.

4.4. Неявяването за получаване на наградата в срок до две седмици след края на играта, се счита за отказ от получаване на същата.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на услуги, предлагани от Организатора.

5.1. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта на адрес www.Vauto.bg.

5.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на играта.

5.3. Организатор на играта е „Витоша Ауто“  ЕООД, ЕИК 175039274, седалище и адрес на управление: София, бул. Цариградско шосе No 166, e-mail за контакт: office@Vauto.bg.