Общи условия за ползване

Правна информация

ДЕФИНИЦИИ

  • “Оторизиран дилър” означава член на Nissan Service мрежа от оторизирани дилъри в Европа.
  •  “Cookies” означава малки файлове за данни, създавани от нашия сайт и записвани върху твърдия диск на вашия компютър.
  • “Лични данни” означава данни за всяко идентифицирано физическо лице, което използва този сайт, съгласно Законa за защита на личните данни.
  • “Политика” означава политиката за поверителност на сайта Vauto.bg.
  • “Сайт” означава интернет сайта на Vitosha Auto
  •  “Външни доставчици” означава трети лица, които предоставят услуги на Vitosha Auto по договор.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Vitosha Auto Ltd. e официален вносител и дилър на премиум марката INFINITI и в предмета му на дейност попада продажбата на употребявани автомобили INFINITI и други марки. Освен това поддържа официален сервиз на INFINITI и Nissan. Vitosha Auto Ltd. е ДЗИ застрахователен агент.

 

ОБХВАТ

Следната Политика регламентира начина, по който ваши Лични данни се събират от този Сайт, обработват и съхраняват от Vitosha Auto. Влизайки в сайта, вие приемате, че сте обвързан с тази Политика. Ако не сте съгласен с Политиката, можете да не предоставяте ваши Лични данни и/или да не използвате този Сайт. Vitosha Auto си запазва правото да променя тази Политика по всяко време, затова, моля, проверявайте я редовно.

 

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Обработването и мерките за защита на Вашите лични данни посредством сайта е изцяло съобразено с националното законодателство, както и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (текстът тук: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

Вашите Лични данни ще бъдат използвани само за търговската дейност на Vitosha Auto, която е маркетинг с цел продажба на свързани автомобилни продукти и услуги.  Изпращайки ваши Лични данни на Vitosha Auto, вие приемате, че Vitosha Auto може да обработва вашите Лични данни за следните цели, за които ги предоставяте:

за аналитични цели (отчитане на активност, създаване на статистики на посещенията, търсените услуги, представянето на сайта) и за целите на маркетинга. Данните Ви няма да бъдат използвани за рекламни цели.

Vitosha Auto ще съхранява и използва ваши Лични данни (и друга информация за вас, която може да притежава периодично), сега и в бъдеще, (i) за да ви предоставя заявените и договорени с вас продукти и услуги, (ii) за да ви предоставя информация за продукти и услуги, които могат да, представляват интерес за вас и (iii) за провеждане на пазарни проучвания, предлагане на нови стоки и/или услуги (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията ви, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължение за Vitosha Auto.

Този сайт използва услугата за уеб анализ ClickTale. ClickTale може да записва щраквания с мишката, движения с мишката, превъртане, както и въвеждане на текст в този уебсайт. ClickTale не събира идентифицираща информация, която не въвеждате доброволно в този уебсайт. ClickTale не следи навиците ви за браузване в уебсайтове, които не използват услугите на ClickTale.

Ние използваме информацията, събирана от услугата ClickTale, за да анализираме поведението на уебсайта.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

Ако предпочитате да не получавате електронни съобщения с информация за продукти и услуги от Vitosha Auto или от негови Външни доставчици, моля да уведомите Vitosha Auto, че желаете да се откажете от получаването на такава информация.

 

ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие със Закона за защита на данните имате право да поискате да видите какви Лични данни Vitosha Auto притежава по отношение на вас. За повече подробности моля да се свържете се с Vitosha Auto по начина, посочен по-долу. Ако вече сте наш клиент, Vitosha Auto може да продължи да използва ваша лична информация за управление на взаимоотношенията си с вас.  Например това важи, в случай, че имате договор за лизинг или наем.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Vitosha Auto ще съхранява ваши Лични данни само толкова време, колкото е необходимо за изпълнение на целта, за която сте предоставили ваши Лични данни.  Независимо от това, в някои случаи законодателството задължава Vitosha Auto да съхранява ваши Лични данни в архив и след края на транзакцията, довела до събирането на ваши Лични данни.

 

COOKIES

Когато посещавате този Сайт, в компютъра ви може автоматично да се записва информация, която не е лична, под формата на Cookies. С помощта на тази информация Сайтът ви разпознава и запомня вашите предпочитания, за да не въвеждате данните всеки път, когато го посещавате.  В тази връзка Vitosha Auto ще използва Cookies, за да следи вашите езикови предпочитания на база трибуквен код по ISO в зависимост от избрания от вас език на страницата; броя посещения на Сайта, за да определи дали посещението ви е в резултат на конкретна маркетингова кампания; вида на използвания от вас Интернет браузър или сайта, от който идвате.  Записаните Cookies не могат да ви идентифицират или да четат данни от вашия твърд диск.  Cookies помагат на Vitosha Auto да адаптира своите комуникации към предпочитанията на клиентите, както и да подобрява Сайта (например, като вижда кои страници са популярни и кои – не).  Вашият компютър позволява да блокирате Cookies, ако желаете това.

 

СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Vitosha Auto ще взема всички технически и организационни мерки за сигурност с цел да гарантира, че вашите Лични данни се съхраняват надеждно, за да защитава Личните ви данни от инцидентно и незаконно унищожаване, от инцидентна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп, и за да осигури ниво на защита, отговарящо на риска, свързан с обработката и характера на опазваните Лични данни.  Технологичните развития означават, че са въведени мерки за сигурност и същите ще бъдат непрекъснато усъвършенствани, за да бъдете защитен вие и вашата неприкосновеност.

Изпращайки ваши Лични данни на Vitosha Auto, вие приемате, че Личните ви данни не са поверителни за Vitosha Auto, като прилага подходящи технически и организационни мерки за опазване поверителността и сигурността на вашите Лични данни.

 

ЗА КОНТАКТ С VITOSHA AUTO

Вследствие на вашето запитване, ако желаете да се свържете с нас относно вашите Лични данни, включително ограничение на ползването на Личните ви данни (право на достъп до тях), корекция, блокиране, неправилно използване или изтриване на вашите лични данни, или се интересувате защо се съхраняват вашите Лични данни, моля, свържете се с нас:

Nissan Service
Витоша Ауто ЕООД

София, бул. „Цариградско шосе” 166
(срещу резиденция „Врана”)

02/ 80 44 273
0894/ 600 109
nissan@vitosha-auto.bg

office@Vauto.bg