IND Брокер

Застрахователен брокер „ИНД БРОКЕР” ЕООД извършва застрахователно посредничество към следните застрахователи:

  • „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД
  • ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“
  • „Групама Застраховане“ ЕАД
  • ЗАД „Алианц България“
  • ЗАД „Армеец“
  • ЗК „Уника“ АД
  • ЗД „Бул Инс“ АД
  • „Дженерали Застраховане“ АД

На място в нашия център могат да се регистрират застрахователни събития на собственици на предлаганите от Витоша Ауто марки, да се правят огледи на автомобили, както и да се получава информация по различни въпроси, касаещи застраховането. За удобство на нашите клиенти, ние предоставяме възможност плащанията на застраховките да се направят и по банков път.

Повече информация можете да получите на телефон 0894600161 или на vauto@indbroker.bg.